CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z artykułem 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  3. sporządza poświadczenia
  4. notariusz doręcza oświadczenia
  5. spisuje protokoły
  6. sporządza protesty weksli i czeków
  7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe
  8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów